ARENGUTERAPEUT

Arenguterapeudina suunan oma kogemuste ja teadmistega klienti tema unistuste elu elama. Selleks aitan vabastada negatiivseid uskumusi, tundeid ja hirme, mis pärit minevikust. Teraapias uurin olevikku ja tulevikku, et kliendil tekiks usk oma püstitatud eesmärgi poole liikumiseks. Teraapia põhiline eesmärk on treenida oma vaim tugevaks : selleks, et inimest miski ei raputaks ega murraks.

Mis on arenguterapeudi ülesanne?

Arenguterapeudi ülesanne on ühest etapist teise liikuda lihtsa skeemi järgi, aitamaks kliendil saavutada eesmärke ja manifesteerida neid muutusi, mida ta soovib oma ellu tuua. Kõigepealt selgub kliendi ja terapeudi koostööst eesmärk: mida klient tahab?

Seejärel luuakse soovitud lõpptulemusest selge kujutluspilt ehk visioon. Kui kujutlus on olemas, testitakse kliendi usku sellesse, et ta saavutab soovitud tulemuse. Kui kliendi usk pole piisavalt suur, teeme tööd sisemiste takistustega, mis loomingulist ja muutvat väge kinni hoiavad. Kui takistused on kõrvaldatud ja kliendi usk kasvanud, töötame välja detailse tegevusplaani, mida klient peale seanssi hakkab ellu viima.

Eesmärgi seadmine > Visioon > Testimine > Takistused > Tegevusplaan > Eesmärgi saavutamine

Kõik halb juhtub põhjusega. Usun, et inimene saab seda, millesse ta usub.

Teraapiast saab kasu klient, kes tahab saavutada eesmärki või elus midagi muuta. Saan töötada ainult selle kliendiga, kes on valmis võtma enda elu üle vastutuse.